Uzavřené nádrže na pitnou vodu s vysokou úrovní bakteriálního napadení - opravy

Použití:
Opravy nádrží na pitnou vodu vystavených zvýšenému mikrobiálnímu napadení; pod úrovní terénu i nad ní.

 

Návod k použití:

1.) Strop, průvlaky, sloupy:
Naneste jeden povlak malty VANDEX CEMLINE MÖRTEL v množství 20 kg/m
2 (10 mm) jako vyrovnávací vrstvu a aby se zvýšilo krytí armatury.

2.) Vytvořte konečný ochranný povlak nanesením dvou vrstev VANDEX CEMLINE GREY (šedý) v celkovém množství 6 kg/m2 (3 mm). V rámci řešení problému kondenzace můžete VANDEX CEMLINE GREY nanést ve formě drobných krápníčků.

3.) Svislé povrchy:
Naneste jeden povlak malty VANDEX CEMLINE MÖRTEL v množství 10 kg/m2 (5 mm) jako vyrovnávací vrstvu a aby se zvýšilo krytí armatury.

4.) Vytvořte konečný ochranný povlak nanesením dvou vrstev VANDEX CEMLINE GREY v celkovém množství 6 kg/m2 (3 mm).

5.) Deska:
Naneste jeden povlak malty VANDEX CEMLINE MÖRTEL v množství 10 kg/m
2 (5 mm) jako vyrovnávací vrstvu.

6.) K vytvoření hladkého povrchu naneste dva povlaky VANDEX CEMLINE GREY v celkovém množství 6 kg/m2 (3 mm).

7.) Pro vytvrzení povrchu naneste VANDEX MINERALIT v množství 150 - 250 g/m2.

PDF dokument ke stažení

DWG dokument ke stažení


Site Map | © 2009 - 2023 ITC International s.r.o. Design by n2all