Sanace a ochrana vodohospodářských objektů

Program ISPA Ostrava Stavba II Kolektor Centrum  


02-104
Uživatel: Svazek Vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
Místo: VDJ Lomnička 
Rok provedení: 2009 
Použité materiály: VANDEX BB 75, UNIMOERTEL 
Typ práce: sanace a utěsnění stěn, průvlaků, sloupů 
Plocha/množs. :    730 m2
_____________________________________
02-103
Uživatel: Vodak Humpolec 
Místo: VDJ Pacov 
Rok provedení: 2008 
Použité materiály: VANDEX BB 75, UNIMOERTEL 
Typ práce: sanace stěn, sloupů, průvlaků, podlahy, stropu 
Plocha/množství: 100m2 
________________________________________
02-102
Uživatel: ČEZ obnovitelné zdroje, s.r.o.  
Místo: MVE Vydra   
Rok provedení: 2008   Plocha/množství: 3300m2
Použité materiály:  CRS 05, Vandex BB75   
Typ práce: Oprava přepadové věže v akumulační nádrži   
Plocha/množství:        7  šachet
________________________________________
02-101
Uživatel: Vodak Humpolec
Místo: VDJ Želiv
Rok provedení: 2008
Použité materiály: VANDEX BB 75, UNIMOERTEL
Typ práce: sanace stěn, sloupů, průvlaků, podlahy, stropu
Plocha/množství: 482,68 m2
________________________________________
02-100
Uživatel: Vodak Humpolec
Místo: VDJ Hořepník
Rok provedení: 2008
Použité materiály: VANDEX BB 75, UNIMOERTEL
Typ práce: sanace stěn, sloupů, průvlaků, podlahy, stropu
Plocha/množství: 406,2m2
________________________________________
2-099
Uživatel: VCES a.s.
Místo: Mladoboleslavsko
Rok provedení: 2008
Použité materiály: Vandex Plug, Wasserstopper
Typ práce: Čištění a odkanalizování odpadních vod
Plocha/množství: 323m2
________________________________________
02-098
Uživatel: Vodak Humpolec, s.r.o.
Místo: VDJ Perlovka
Rok provedení: 2008
Použité materiály: VANDEX BB 75, UNIMOERTEL
Typ práce: sanace stěn, sloupů, průvlaků, podlahy, stropu
Plocha/množství: 100m3
________________________________________
02-097
Uživatel: Vodak Humpolec
Místo: VDJ Jihlavská
Rok provedení: 2007
Použité materiály: VANDEX BB75, UNIMOERTEL
Typ práce: Sanace komory
Plocha/množství: 162m2
________________________________________
02-096
Uživatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.
Místo: VDJ NZH
Rok provedení: 2007
Použité materiály: VANDEX BB 75, UNIMOERTEL
Typ práce: Sanace přední komory VDJ
Plocha/množství: 183m2
________________________________________
02-095
Uživatel: IMOS Brno, a.s.
Místo: VDJ Dolní Loučky
Rok provedení: 2007
Použité materiály: VANDEX BB 75, UNIMOERTEL
Typ práce: Stěrkový systém Vandex
Plocha/množství: 323,84 m2
________________________________________
02-094
Uživatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Místo: Třískalova
Rok provedení: 2007
Použité materiály: VANDEX BB 75, UNIMOERTEL
Typ práce: Oprava vstupní šachty na stoce C1
Plocha/množství: 1500m3
________________________________________
02-093
Uživatel: ČEZ obnovitelné zdroje, s.r.o.
Místo: Černé Jezero
Rok provedení: 2007
Použité materiály: VANDEX BB 75Z
Typ práce: Oprava šachet na přivaděči
Plocha/množství: 250m3
________________________________________
02-092
Uživatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Místo: VDJ Řečkovice
Rok provedení: 2007
Použité materiály: VANDEX UNIMOERTEL, BB 75
Typ práce: Oprava vnitřního líce AK a střešního pláště
Plocha/množství: 2400m3
________________________________________
02-091
Uživatel: Vodak Humpolec
Místo: VDJ Háj
Rok provedení: 2007
Použité materiály: VANDEX UNIMOERTEL, BB 75
Typ práce: Sanační práce objektu VDJ Háj
Plocha/množství: 340m2
________________________________________
02-090
Uživatel: ČEZ obnovitelné zdroje, s.r.o.
Místo: MVE Vydra
Rok provedení: 2006
Použité materiály: VANDEX Super
Typ práce: Oprava přívodního potrubí do akumulační nádrže
Plocha/množství: 400 m2
________________________________________
02-089
Uživatel: Česká Televize
Místo: Praha 4-Kavčí Hory
Rok provedení: 2006
Použité materiály: BB Weiss, BB 75, Vandex Super
Typ práce: Oprava Bazénu
Plocha/množství: 235 m2
________________________________________
02-088
Uživatel: Tchas, spol. s.r.o.
Místo: Znojmo
Rok provedení: 2006
Použité materiály: VBB 75E
Typ práce: Rekonstrukce kanalizace
Plocha/množství: 105m2
________________________________________
02-087
Uživatel: Rekstav, spol. s.r.o.
Místo: BVV Brno
Rok provedení: 2006
Použité materiály: VANDEX BB 75, SUPER
Typ práce: Izolace bazénu
Plocha/množství: 400 m2
________________________________________
02-086
Uživatel:Pražské vodárny a kanalizace 
Místo:VDJ Jesenice   
Rok provedení:2006 
Použité materiály:Vandex Unimoertel, BB Weiss   
Typ práce:Sanace armaturních komor   
Plocha/množství:1135m2
 
02-085
Uživatel:Kunst, spol. s.r.o. 
Místo:VDJ Rakovník 
Rok provedení:2006 
Použité materiály:VANDEX BB 75, UNIMOERTEL 
Typ práce:Sanační práce 
Plocha/množství: 488 m2
 ________________________________________
02-084
Uživatel:Vodak Humpolec, s.r.o. 
Místo:VDJ Pelhřimov 
Rok provedení:2005 
Použité materiály:VANDEX BB 75, VANDEX UNIMOERTEL 
Typ práce:Oprava stěn armaturní komory 
Plocha/množství:   222m2
 ________________________________________
02-084
Uživatel:Svazek vodovodů a kanalizací Tišňovsko 
Místo:VDJ Tišňov-Květnice 
Rok provedení:2005 
Použité materiály:VANDEX BB75, UNIMOERTEL 
Typ práce:Opravs akumulační komory pravé 
Plocha/množství:564 m2 
 ________________________________________
02-083
Uživatel:Kunst, spol. s.r.o. 
Místo:ÚV Milence 
Rok provedení:2005 
Použité materiály:VANDEX UNIMOERTEL, VANDEX B 75 Z 
Typ práce:Sanace 4 ks pískových filtrů a 3 kusů rychlomísičů 
Plocha/množství   415m2
 ______________________________________
02-082
Uživatel:Západočeská energetika, a.s. 
Místo:MVE Vydra 
Rok provedení:2005 
Použité materiály:VANDEX SUPER 
Typ práce:Oprava betonového podstavce čistícího stroje 
Plocha/množství: 408m2
 ______________________________________
02-081
Uživatel:Západočeská energetika, a.s. 
Místo:MVE Vydra 
Rok provedení:2005 
Použité materiály:Vandex Wasserstopper, Unimoertel 
Typ práce:Sanace potrubí a revizní šachty 
Plocha/množství    469m2
 
 ______________________________________
02-080
Uživatel:Vodovody a kanalizace Hradec Králové 
Místo:VDJ Hájek 
Rok provedení:2005 
Použité materiály:VANDEX BB 75, VANDEX UNIMOERTEL 
Typ práce:sanace, stěn, stropu, podlahy, průvlaky, sloupy 
Plocha/množství:675m2
 
 ______________________________________
02-079
Uživatel:Vodovody a kanalizace Hradec Králové 
Místo:VDJ Kozinec 
Rok provedení:2005 
Použité materiály:VANDEX BB 75, VANDEX UNIMOERTEL 
Typ práce:sanace, stěn, stropu, podlahy, průvlaky, sloupy 
Plocha/množství:    710m2
 
 ______________________________________
02-078
Uživatel:Ravos Rakovník 
Místo:Rakovník 
Rok provedení:2005 
Použité materiály:BB75, Unimoertel 
Typ práce:Sanace filtrů úpravny vody 
Plocha/množství:305m2 
 
 ______________________________________
02-077
Uživatel:Město Lázně Bohdaneč 
Místo:Lázně Bohdaneč 
Rok provedení:2005 
Použité materiály:Vandex Unimoertel, BB 75Z 
Typ práce:Sanace ČOV 
Plocha/množství:183 m2
 
______________________________________

02-076
Uživatel:Statutární město Brno 
Místo:Modřice 
Rok provedení:2005 
Použité materiály:Vandex Unimoeertel, BB 75Z 
Typ práce:Sanace čerpací stanice Modřice 
Plocha/množství:      195,4m2
 
______________________________________

02-075
Uživatel:Město Ostrava 
Místo:Ostrava Centrum 
Rok provedení:2005 
Použité materiály:Vandex Wasserstopper, Unimoertel, Super, BB 75 
Typ práce:Izolace kolektoru Ostrava centrum proti tlakové vodě 
Plocha/množství: 1620m
 
 ______________________________________

02-074
Uživatel:Západočeská energetika,a.s. 
Místo:MVE Vydra 
Rok provedení:2004 
Použité materiály:Vandex Wasserstopper, Unimoertel 
Typ práce:Sanace betonového podstavce čistícího stroje na nádrži Sedlo 
Plocha/množství: 204m2
 
 ______________________________________
02-073
Uživatel:Strabag, a.s. 
Místo:Písek 
Rok provedení:2004 
Použité materiály:Vandex Wasserstopper, Unimoertel, Super, BB 75 
Typ práce:Oprava a utěsnění pracovních spár jímek 
Plocha/množství: 3 kusy
 
 ______________________________________
02-072
Uživatel:Pražské vodárny a kanalizace 
Místo:VDJ Jesenice 
Rok provedení:2004 
Použité materiály:Vandex Unimoertel, BB Weiss 
Typ práce:Sanace armaturních komor 
Plocha/množství:782 m2
 
 ______________________________________
02-071
Uživatel:Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
Místo:VDJ Palacký vrh 2x 17,500 m3 
Rok provedení:2004 
Použité materiály:VANDEX BB 75, VANDEX UNIMOERTEL 
Typ práce:sanace, stěn, stropu, podlahy, průvlaky, sloupy 
Plocha/množství:11352 m2
 
 
02-070
Uživatel:Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 
Místo:VDJ Karlštejn 
Rok provedení:2004 
Použité materiály:VANDEX UNIMOERTEL, VANDEX BB 75, Vandex BB Weiss 
Typ práce:Sanace akumulační komory 
Plocha/množství: 190m2
 
________________________________________
  
02-069
Uživatel:Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
Místo:VDJ Mikulovice 
Rok provedení:2004,  
Použité materiály:VANDEX BB 75, VANDEX UNIMOERTEL 
Typ práce:sanace, stěn, stropu, podlahy 
Plocha/množství:1300m2
 
________________________________________

02-068
Uživatel: Město Brno
Místo: Brno, LSIF Phare
Rok provedení: 2003
Použité materiály: VANDEX UNIMÖRTEL Z, BB 75 Z CRS 05
Typ práce: Ochrana kanalizace
Plocha/množství:
________________________________________
02-067
Uživatel: Město Brno
Místo: Brno
Rok provedení: 2002
Použité materiály: VANDEX UNIMÖRTEL Z, BB 75 Z
Typ práce: Ochrana kanalizačních šachet
Plocha/množství: 4 ks
________________________________________
02-066
Uživatel: Vodovody a kanalizace Trutnov,a.s.
Místo: Trutnov
Rok provedení: 2002
Použité materiály: VANDEX UNIMÖRTEL Z, BB 75 Z, POLYCEM Z
Typ práce: Sanace ČOV
Plocha/množství: 1200 m2
________________________________________
02-065
Uživatel: AQUASERVIS Rychnov nad Kněžnou
Místo: Častolovice
Rok provedení: 2002
Použité materiály: VANDEX UNIMÖRTEL Z, BB 75 Z, CRS 05, SUPER
Typ práce: Sanace ČOV
Plocha/množství: 1500 m2
________________________________________
02-064
Uživatel: ZČE a.s.
Místo: Srní
Rok provedení: 2002
Použité materiály: VANDEX CRS 05, UNIMÖRTEL, BB75 Z
Typ práce: Ochrana a sanace stropu přívodního kanálu
Plocha/množství: 750 m2
________________________________________
02-062
Uživatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav,a.s.
Místo: Mladá Boleslav
Rok provedení: 2002
Použité materiály: VANDEX UNIMÖRTEL Z, BB 75 Z
Typ práce: Sanace ČOV
Plocha/množství: 6500 m2
________________________________________
02-061
Uživatel: Brněnské vodárny a kanalizace , a.s.
Místo: Palackého vrch Brno
Rok provedení: 2002
Použité materiály: VANDEX CRS 05, UNIMÖRTEL, BB75
Typ práce: Ochrana a sanace VDJ
Plocha/množství: 8000 m2
________________________________________
02-060
Uživatel: ZČE a.s.
Místo: Srní
Rok provedení: 2001
Použité materiály: VANDEX CRS 05, UNIMÖRTEL, BB75 Z
Typ práce: Ochrana a sanace stropu přívodního kanálu
Plocha/množství: 600 m2
________________________________________
02-059
Uživatel: Vodovody a kanalizace Trutnov,a.s.
Místo: Trutnov
Rok provedení: 2002
Použité materiály: VANDEX UNIMÖRTEL Z, BB 75 Z, POLYCEM Z
Typ práce: Sanace ČOV
Plocha/množství: 1100 m2
________________________________________
02-058
Uživatel: Nové město pod Smrkem
Místo: Nové Město pod Smkrkem
Rok provedení: 2001
Použité materiály: VANDEX SUPER
Typ práce: Ochranný nátěr usazovacích nádrží
Plocha/množství: 700 m2
________________________________________
02-057
Uživatel: ENERGOAQUA, a.s.
Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Rok provedení: 2001
Použité materiály: VANDEX UNIMÖRTEL Z, BB 75 Z
Typ práce: Sanace ČOV
Plocha/množství: 360 m2
________________________________________
02-056
Uživatel: Brněnské vodárny a kanalizace , a.s.
Místo: Vírský oblastní vodovod
Rok provedení: 2001
Použité materiály: VANDEX BB 75, UNIMÖRTEL
Typ práce: sanace a ochrana usazovací nádrže
Plocha/množství: 743 m2
________________________________________
02-055
Uživatel: Brněnské vodárny a kanalizace , a.s.
Místo: Brno VDJ AN Bystrc 2 x 1500 m3
Rok provedení: 2001
Použité materiály: VANDEX BB 75, UNIMÖRTEL
Typ práce: ochrana stropu, podlahy, sloupů průvlaků a stěn
Plocha/množství: 784 m2
________________________________________
02-054
Uživatel: Brněnské vodárny a kanalizace , a.s.
Místo: Brno VDJ Palacké vrch 5000 m3
Rok provedení: 2001
Použité materiály: VANDEX BB 75, UNIMÖRTEL
Typ práce: sanace a ochrana stropu, podlahy, sloupů průvlaků a stěn
Plocha/množství: 3457 m2
________________________________________
02-053
Uživatel: Radegast, a.s.
Místo: Nošovice
Rok provedení: 2001
Použité materiály: VANDEX BB 75, UNIMÖRTEL
Typ práce: Sanace a ochrana stěn klimatizačních kanálů
Plocha/množství: 573 m2
________________________________________
02-052
Uživatel: Radegast, a.s.
Místo: Nošovice
Rok provedení: 2001
Použité materiály: VANDEX BB 75, UNIMÖRTEL
Typ práce: Sanace a ochrana stěn sladovny
Plocha/množství: 573 m2
________________________________________
02-051
Uživatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Místo: VDJ Novodvorská
Rok provedení: 2001
Použité materiály: VANDEX BB 75 WEISS, UNIMÖRTEL
Typ práce: Sanace a ochrana stěn, stropu armaturní komory
Plocha/množství: 269 m2
________________________________________
02-050
Uživatel: Brněnské vodárny a kanalizace , a.s.
Místo: Brno VDJ Myslivna 2 x 4000 m3
Rok provedení: 2001
Použité materiály: VANDEX BB 75, UNIMÖRTEL
Typ práce: sanace a ochrana stropu, podlahy, sloupů průvlaků a stěn
Plocha/množství: 6427 m2
________________________________________
02-049
Uživatel: Pražské vodovody a kanalizace , a.s.
Místo: Praha VDJ Novodvorská
Rok provedení: 2001
Použité materiály: VANDEX BB 75 WEISS, UNIMÖRTEL
Typ práce: sanace a ochrana stěn a podlahy armaturní komory
Plocha/množství: 200 m2
________________________________________
02-048
Uživatel: TS Opava
Místo: Opava
Rok provedení: 2000
Použité materiály: VANDEX BB 75, UNIMÖRTEL
Typ práce: sanace a ochrana stěn a podlahy bazénových těles
Plocha/množství: 200 m2
________________________________________
02-047
Uživatel: VaK Přerov a.s.
Místo: Hranice
Rok provedení: 2000 - 2001
Použité materiály: VANDEX UNIMÖRTEL, BB 75
Typ práce: sanace a utěsnění VDJ Bílý kámen – K1 + K2
Plocha/množství: 1000 m2
________________________________________
02-046
Uživatel: OVAK a.s.
Místo: Ostrava Stará Bělá
Rok provedení: 2000
Použité materiály: VANDEX UNIMÖRTEL, BB 75, WASSERSTOPPER, SUPER
Typ práce: sanace a utěsnění konstrukcí studen vodního zdroje Palesek
Plocha/množství: 600 m2
________________________________________
02-045
Uživatel: IPB Pojišťovna a.s.
Místo: Pardubice
Rok provedení: 2000
Použité materiály: VANDEX UNIMÖRTEL, BB 75
Typ práce: sanace a utěsnění požární nádrže
Plocha/množství: 250 m2
________________________________________
02-044
Uživatel: ČEZ a.s. - EPO
Místo: Trutnov - Poříčí
Rok provedení: 2000
Použité materiály: VANDEX UNIMÖRTEL, BB 75Z, Chemi Tech C.R.
Typ práce: sanace a ochrana čerpací jímky odpadních vod z úpravny vody
Plocha/množství: 320 m2
________________________________________
02-043
Uživatel: VAK a.s.
Místo: Hradec Králové
Rok provedení: 2000
Použité materiály: VANDEX UNIMÖRTEL, BB 75Z
Typ práce: sanace a ochrana čerpací jímky tlakové kanalizace
Plocha/množství: 120 m2
________________________________________
02-042
Uživatel: Aqua servis s.r.o.
Místo: Rychnov n.K.
Rok provedení: 1999
Použité materiály: VANDEX UNIMÖRTEL, BB 75, BB 75E
Typ práce: sanace a ochrana vtokového objektu a lapače písku ČOV RK
Plocha/množství: 650 m2
________________________________________
02-041
Uživatel: Aqua servis s.r.o.
Místo: Rychnov n.K.
Rok provedení: 1999
Použité materiály: VANDEX UNIMÖRTEL, BB 75, BB 75E
Typ práce: sanace a ochrana pochůzných ploch ochozu ČOV Žamberk
Plocha/množství: 350 m2
________________________________________
02-040
Uživatel: Energoaqua a.s.
Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Rok provedení: 2000
Použité materiály: VANDEX UNIMÖRTEL, BB 75, BB 75E
Typ práce: sanace a ochrana usaz. a dosaz. nádrží ČOV, stěny a horní líc
Plocha/množství: 700 m2
________________________________________
02-039
Uživatel: OVAK Ostrava, a.s.
Místo: Ostrava
Rok provedení: 2000
Použité materiály: Vandex Unimörtel, BB 75
Typ práce: Sanace a hydroizolace VDJ Hošťálkovice, K2
Plocha/množství: 200 m2
________________________________________
02-038
Uživatel: Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
Místo: VDJ U Křivé Borovice PK
Rok provedení: 2000
Použité materiály: VANDEX BB 75, UNIMÖRTEL
Typ práce: sanace stěn, sloupů, průvlaků, podlahy, stropu
Plocha/množství: 4000 m2
________________________________________
02-037
Uživatel: Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Místo: VDJ Kamýk
Rok provedení: 2000
Použité materiály: VANDEX BB 75, UNIMÖRTEL
Typ práce: sanace a utěsnění stěn, průvlaků, sloupů
Plocha/množství: 3300 m2
________________________________________
02-036
Uživatel: Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
Místo: VDJ U Křivé Borovice LK
Rok provedení: 2000
Použité materiály: VANDEX BB 75, UNIMÖRTEL
Typ práce: sanace stěn, sloupů, průvlaků, podlahy, stropu
Plocha/množství: 4000 m2
________________________________________
02-035
Uživatel: VAK Mladá Boleslav a.s.
Místo: Úpravna vody Rečkov
Rok provedení: 1999
Použité materiály: VANDEX BB 75, WHITE, UNIMÖRTEL, EXPASEAL, CRS 05
Typ práce: kompletní rekonstrukce úpravny vody
Plocha/množství: 3300 m2
________________________________________
02-034
Uživatel: Kolektor Ostrava Poděbradova
Místo: Město Ostrava
Rok provedení: 1999
Použité materiály: VANDEX BB 75, BB 75E, EXPASEAL, SUPER, UNIMÖRTEL
Typ práce: hydroizolace kolektoru proti tlakové vodě
Plocha/množství: 6500 m2
________________________________________
02-033
Uživatel: Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
Místo: VDJ Preslova 2
Rok provedení: 1999
Použité materiály: VANDEX BB 75, UNIMÖRTEL
Typ práce: sanace stěn, sloupů, průvlaků, podlahy, stropu
Plocha/množství: 4000 m2
________________________________________
02-032
Uživatel: ZČE a.s.
Místo: Srní
Rok provedení: 1999
Použité materiály: VANDEX UNIMÖRTEL, POX 124
Typ práce: chemická ochrana a hydroizolace vodního zámku
Plocha/množství: 350 m2
________________________________________
02-031
Uživatel: Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
Místo: VDJ Preslova 1
Rok provedení: 1998
Použité materiály: VANDEX BB 75, UNIMÖRTEL
Typ práce: sanace stěn, sloupů, průvlaků, podlahy, stropu
Plocha/množství: 6000 m2
________________________________________
02-030
Uživatel: Město Písek
Místo: Izolace obecních domů
Rok provedení: 1998
Použité materiály: VANDEX SUPER, QUELLBAND, UNIMÖRTEL
Typ práce: hydroizolace podlahy, stěn, pracovních spár
Plocha/množství: 5400 m2
________________________________________
02-029
Uživatel: TS Opava
Místo: Opava
Rok provedení: 1998
Použité materiály: VANDEX BB 75, UNIMÖRTEL
Typ práce: sanace a ochrana stěn a podlahy
Plocha/množství: 3000 m2
________________________________________
02-028
Uživatel: Plavecký bazén Ústí nad Labem
Místo: Ústí nad Labem
Rok provedení: 1997
Použité materiály: VANDEX SBS, BB 75E, CRS OS 95, UNIMÖRTEL
Typ práce: hydroizolace pochůzných ploch, stěn, kanálků
Plocha/množství: 500 m2
________________________________________
02-027
Uživatel: VAK Mladá Boleslav a.s.
Místo: sanace VDJ Bezno a Cetno
Rok provedení: 1998
Použité materiály: VANDEX BB 75, WHITE, EXPASEAL, UNIMÖRTEL
Typ práce: kompletní sanace, stěn, stropů, slopů, podlahy
Plocha/množství: 900 m2
________________________________________
02-026
Uživatel: ČOV Příbram
Místo: Příbram
Rok provedení: 1997
Použité materiály: VANDEX BB 75Z
Typ práce: hydroizolace stěn
Plocha/množství: 1100 m2
________________________________________
02-025
Uživatel: VAK Mladá Boleslav a.s.
Místo: Bradlec
Rok provedení: 1997
Použité materiály: VANDEX UNIMÖRTEL, BB 75, WHITE
Typ práce: sanace stěn, stropu, průvlaků, sloupů
Plocha/množství: 3400 m2
________________________________________
02-024
Uživatel: Teplárny Plzeň
Místo: Plzeň
Rok provedení: 1997
Použité materiály: VANDEX UNIMÖRTEL, BB 75
Typ práce: hydroizolace jímky na čířenou vodu
Plocha/množství: 300 m2
________________________________________
02-023
Uživatel: ČEZ a.s.
Místo: Elektrárny Poříčí
Rok provedení: 1997
Použité materiály: VANDEX UNIMÖRTEL , BB 75Z
Typ práce: sanace a izolace jínmek na solanku
Plocha/množství: 400 m2
________________________________________
02-022
Uživatel: ZČE a.s.
Místo: Čeňkova Pila
Rok provedení: 1997
Použité materiály: VANDEX UNIMÖRTEL
Typ práce: hydroizolace pracovních spár
Plocha/množství: 300 m
________________________________________
02-021
Uživatel: ČEZ a.s.
Místo: elektrárny Poříčí
Rok provedení: 1997
Použité materiály: VANDEX UNIMÖRTEL Z, BB 75Z , MINERALIT
Typ práce: sanace a hydroizolace stěn a podlahy
Plocha/množství: 200 m2
________________________________________
02-020
Uživatel: VAK Mladá Boleslav
Místo: Sychro, Bezno, Velké Všelisy
Rok provedení: 1996
Použité materiály: VANDEX BB 75, WHITE, SUPER, UNIMÖRTEL
Typ práce: sanace a hydroizolace vodovodních šachet
Plocha/množství: 400 m2
________________________________________
02-019
Uživatel: Obec Sojovice
Místo: Sojovice
Rok provedení: 1996
Použité materiály: VANDEX UNIMÖRTEL Z, BB 75Z, MINERALIT
Typ práce: kompletní rekonstrukce ČOV
Plocha/množství: 1400 m2
________________________________________
02-018
Uživatel: Armáda ČR
Místo: Zbiroh
Rok provedení: 1996
Použité materiály: VANDEX BB WHITE, SBS, UNIMÖRTEL
Typ práce: hydroizolace 2 domů
Plocha/množství: 700 m2
________________________________________
02-017
Uživatel: Vodní dílo Kamenička
Místo: Kamenička
Rok provedení: 1996
Použité materiály: VANDEX VERGUSSMÖRTEL, SBS
Typ práce: vodorovná izolace
Plocha/množství: 24000 kg
________________________________________
02-016
Uživatel: Přehrada Janov
Místo: Janov
Rok provedení: 1996
Použité materiály: VANDEX BB75, WASERSTOPPER, UNIMÖRTEL, SBS
Typ práce: utěsnění vodorovné plochy, stěna pracovních spár
Plocha/množství: 700 m2
________________________________________
02-015
Uživatel: VAK Mladá Boleslav a.s.
Místo: Benátky nad Jizerou
Rok provedení: 1995
Použité materiály: VANDEX UNIMÖRTEL, VANDEX B 75, BB WHITE
Typ práce: sanace stěn, stropů, sloupů, průvlaků
Plocha/množství: 2100 m2
________________________________________
02-014
Uživatel: ČOV Strakonice
Místo: Strakonice
Rok provedení: 1995
Použité materiály: VANDEX SUPER
Typ práce: utěsnění stěn, pracovních spár
Plocha/množství: 2000 m2
________________________________________
02-013
Uživatel: Nová Huť, a.s.
Místo: Ostrava
Rok provedení: 2000
Použité materiály: Vandex BB 75, Unimörtel, Wasserstopper, Super
Typ práce: Sanace a hydroizolace Dorru
Plocha/množství: 800 m2
________________________________________
02-012
Uživatel: SmVaK Ostrava, a.s.
Místo: Ostrava
Rok provedení: 1996-97
Použité materiály: Vandex Super, BB 75, BB Weiss, Unimörtel
Typ práce: Sanace a hydroizolace nádrže provoz.vody ÚV Vyš.Lhoty
Plocha/množství: 500 m2
________________________________________
02-011
Uživatel: SmVaK Ostrava, a.s.
Místo: Ostrava
Rok provedení: 1996
Použité materiály: Vandex Super, BB 75, Unimörtel
Typ práce: Sanace a hydroizolace VDJ Záblatí, K1,2,3
Plocha/množství: 2000 m2
________________________________________
02-010
Uživatel: Obec Olšany
Místo: Olšany u Prostějova
Rok provedení: 1999
Použité materiály: Vandex Super, BB75, Unimörtel, Wasserstopper
Typ práce: Sanace a utěsnění dosazovací nádrže ČOV
Plocha/množství: 100 m2
________________________________________
02-009
Uživatel: VaK Prostějov, a.s.
Místo: Prostějov
Rok provedení: 2000
Použité materiály: Vandex Unimörtel, BB 75, Wasserstopper, Quellband
Typ práce: Sanace a hydroizolace prostupů VDJ Ponikev
Plocha/množství:
________________________________________
02-008
Uživatel: SmVaK Ostrava, a.s.
Místo: Opava
Rok provedení: 2000
Použité materiály: Vandex Unimörtel, BB 75
Typ práce: Sanace a hydroizolace VDJ Kateřinky
Plocha/množství: 460 m2
________________________________________
02-007
Uživatel: Vod.elektrárna Drozdov
Místo: Drozdov
Rok provedení: 1998
Použité materiály: Vandex CRS 05, Wasserstopper
Typ práce: Sanace přiváděcího kanálu a kašny turbíny
Plocha/množství:
________________________________________
02-006
Uživatel: Obec Kozlov
Místo: Kozlov
Rok provedení: 1998
Použité materiály: Vandex Wasserstopper, Unimörtel
Typ práce: Hydroizolace kanalizačních šachet
Plocha/množství:
________________________________________
02-005
Uživatel: Povodí Moravy, a.s.
Místo: Brno
Rok provedení: 1998
Použité materiály: Vandex Wasserstopper, Unimörtel, Super, BB 75E, Dilaband
Typ práce: Hydroizol. průsaků a dilatací v šachtách, štolách VD Boskovice
Plocha/množství:
________________________________________
02-004
Uživatel: Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Místo: Ostrava
Rok provedení: 2000
Použité materiály: Vandex Unimörtel, BB 75
Typ práce: Sanace a hydroizolace VDJ Hošťálkovice, K1
Plocha/množství: 200 m2
________________________________________
02-003
Uživatel: Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Místo: Ostrava
Rok provedení: 1996
Použité materiály: Vandex Wasserstopper, Unimörtel, Super
Typ práce: Sanace a hydroizolace prac.spár odlehčovací stoky
Plocha/množství: 200 m
________________________________________
02-002
Uživatel: ČEZ a.s.
Místo: Elektrárna Poříčí
Rok provedení: 1996
Použité materiály: VANDEX UNI 1Z, VANDEX BB 75Z
Typ práce: Sanace a utěsnění jímky na demi vodu
Plocha/množství: 170 m2
________________________________________
02-001
Uživatel: ČEZ a.s., elektrárna Chvaletice
Místo: Chvaletice
Rok provedení: 1994
Použité materiály: VANDEX BB White, VANDEX UNIMÖRTEL
Typ práce: sanace, stěn, stropu, podlahy
Plocha/množství: 500 m2
________________________________________
 
 
 
 
 


Site Map | © 2009 - 2024 ITC International s.r.o. Design by n2all