Pracovní spáry

 

 

Návod k použití:

Řešení A, nová konstrukce:
1.) Těsnící lišty z materiálu VANDEX
QUELLBAND 2010/1808 se nalepí pomocí lepidla VANDEX QUELLBAND KLEBER na stykovou plochu, případně se připevní mechanicky pomocí hřebíků (přibl. 4 až 5 hřebíků na běžný metr). Zajistěte, aby proužek z VANDEX QUELLBAND 2010/1808 na podkladu pevně držel.

Řešení B, nová konstrukce:
2.) - Povrch musí být vlhký, pevný a únosný, musí mít otevřenou strukturu a být čistý bez oleje či mastnoty.
     - Naneste první povlak z VANDEX BB 75 E (0,6 kg/běžný metr) tak, aby alespoň o 1 cm přesahoval pásku.
     - Položte pásku na stavební spáry VANDEX KONSTRUBAND a zamáčkněte ji do povlaku z VANDEX BB 75 E.
     - Překryjte pásku VANDEX KONSTRUBAND druhým povlakem z VANDEX BB 75 E (0,4 kg/běžný metr).

Řešení C, nová konstrukce:
3.) Těsně před betonováním stěny naneste na stykový povrch jeden povlak VANDEX SUPER v množství 1,5 kg/m2.
4.) Vyplňte drážku maltou VANDEX UNIMÖRTEL tak, aby byla zároveň s povrchem; množství bude přibl. 1,8 kg/běžný metr.

Řešení D, stávající konstrukce - oprava
5.) Podél konstrukční spáry vyfrézujte (vyškrábněte) drážku přibližně 30 x 30 mm. Drážku vyplňte maltou VANDEX UNIMÖRTEL a vyspárujte tak, aby se vytvořil koutový fabionek.

PDF dokument ke stažení

DWG dokument ke stažení


Site Map | © 2009 - 2023 ITC International s.r.o. Design by n2all