Tunel - obnovení ostění

 

 

Návod k použití:

1.) Utěsněte průsaky vody podle specifikace „Utěsnění průsaků vody“.

2.) Jako vyrovnávací a hydroizolační opravný povlak naneste maltu VANDEX UNIMÖRTEL v množství 16 - 20 kg/m2 (8 - 10 mm).

3.) Jako povrchovou hydroizolaci k zatření trhlin naneste dva povlaky VANDEX BB 75 E v celkovém množství 5 kg/m2 (2,5 mm) a kde to bude vhodné vyztužte sítí z vláken.

nebo

K ochraně betonu (jako bariéru proti nauhličení a působení chloridů) naneste dva povlaky z VANDEX CRS OS 95 v celkovém množství 3,6 kg/m
2 (2 mm).

PDF dokument ke stažení

DWG dokument ke stažení


Site Map | © 2009 - 2023 ITC International s.r.o. Design by n2all