Podzemní těsnící stěna

 

 

Návod k použití

1.) Těsně před odléváním betonu nasypejte suchý VANDEX SUPER v množství 1,2 kg/m2 na předem namočenou podkladovou vrstvu.

2.) Podlahu nasucho posypejte jednou vrstvou VANDEX SUPER v množství 1,2 kg/m2 a strojní hladičkou ji uhlaďte.

3.) Vhodnými prostředky odstraňte veškeré cementové mléko, volné částice a cizí látky. Kapiláry betonu musí zůstat otevřené, aby do něj chemikálie náležitě pronikly a zajistily maximálně pevnou vazbu.

Kdekoliv to bude nutné, odřezejte výstupky na požadovanou úroveň.

4.) Utěsněte průsaky vody podle specifikace „Utěsnění průsaků vody“.

5.) Na zbývající část dutiny naneste povlak z kaše VANDEX SUPER v množství 1,5 kg/m2.

6.) Po jednotlivých vrstvičkách opravte pomocí VANDEX UNIMÖRTEL profil vyříznuté oblasti; počet vrstviček bude záviset na tloušťce celé vrstvy.

7.) V pracovních spárách vysekejte drážku přibližně 30 x 30 mm. Drážku vyplňte maltou VANDEX UNIMÖRTEL v množství přibl. 1,8 kg/běžný metr.

8.) Na svislé povrchy naneste dva povlaky VANDEX SUPER v celkovém množství 1,5 kg/m2.

9.) Pokud se požaduje omítka:

Nejprve naneste tuhou hrubou omítku z pískocementové (3:1) malty, která překryje přibl. 50% povrchu čerstvého povlaku z VANDEX SUPER.

Podle požadavků naneste vrstvu svrchní omítky.

PDF dokument ke stažení

DWG dokument ke stažení


Site Map | © 2009 - 2024 ITC International s.r.o. Design by n2all