Otvory pro uchycení bednění

 

Návod k použití 

1.) Povrch betonu, který po odstranění kuželové části úchytů bednění zůstane hladký, se musí vhodnými prostředky zdrsnit.
2.) Zaspárujte kuželové otvory maltou VANDEX UNIMÖRTEL tak, aby byly zároveň s povrchem.
3.) Po ztuhnutí malty naneste povrchovou hydroizolaci Vandex podle příslušné výrobkové specifikace.
PDF dokument ke stažení

DWG dokument ke stažení

Site Map | © 2009 - 2023 ITC International s.r.o. Design by n2all