Kanalizace - oprava revizního průlezu

Výběr konkrétních produktů bude záviset na působení chemického a mechanického namáhání. Pro bližší informace kontaktujte technické oddělení ITC International s.r.o.

Zděná nebo betonová šachta

 

Návod k použití:

1.) Utěsněte průsaky vody podle specifikace „Utěsnění průsaků vody“.

2.) Na vnitřní povrchy naneste jeden povlak malty VANDEX UNIMÖRTEL Z v množství 20 kg/m2 (10 mm).

3.) Je-li třeba naneste dva povlaky VANDEX BB 75 Z / VANDEX POLYCEM Z, v celkovém množství 6 kg/m2 (3 mm).

PDF dokument ke stažení

DWG dokument ke stažení


Site Map | © 2009 - 2023 ITC International s.r.o. Design by n2all